ERP

ERP sistemi nedir?

1970’li yıllar da seri üretimin başlamasıyla üretici firmalar stok bazlı satış yapmaktaydılar. Ellerinde bulunan kaynak ve stok yönetimini gerçekleştirebilmek için öncelikle MRP sistemini geliştirdiler. Üretim planlaması ve stok yönetimi yani MRP, pazarın gelişmesiyle yetersiz kalmaya başlayınca satış planlama, kapasite yönetimi gibi fonksiyonların eklendiği MPR II yazılımı geliştirildi. İşletmelerin diğer faaliyetlerini de ortak bir sistemden yönetme isteğiyle 1990’lı yılların başından beri geliştirilen Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (kısaca: ERP Sistemleri) dahili şirket kaynaklarını kontrol etmekten sorumludur. Bunlar örneğin; personel, tedarik, sermaye veya hizmetleri içerir. Yani insan kaynakları, satın alma, üretim, satış, lojistik ve finans gibi departmanların entegre olarak çalışmalarını sağlayan sistemdir. İşletme stratejileri kapsamında müşteri taleplerine en uygun şekilde yanıt verebilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan üretim, dağıtım ve tedarik kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını sistem içerisinde içerir. ERP sisteminde, tüm iş süreçleri bu nedenle merkezi bir sistemde bir araya gelir . Bunların amacı iş akışlarını kolaylaştırmak, süreçleri dijitalleştirmek , otomatikleştirmek, optimize etmek ve böylece diğer görevler için daha fazla zaman kazanma olanağı sunan  modüler yazılım çözümleridir . Ayrıca ERP sistemleri, pazardaki sürekli değişen koşullara da hızlı adaptasyon sağlar.

ERP sisteminin avantajları

ERP sistemleri yaygın olarak kullanılmasının sebepleri arasında; şirketler iş süreçlerinin optimizasyonlarında sistemden yararlanır ve böylece performans artışı sağlarken aynı zamanda maliyetleri düşürürler. Alt yapıyı elinde bulunduran sistem her konuya anahtar çözümler sunarak şirket ihtiyaçlarına hızlıca yanıt verebilir. İşletmelere sağlanan en önemli faydalardan biri de üst düzey yöneticilere iletilen faaliyet analizi ve raporlamasıdır. Özellikle Bulut ERP yazılımı erişilebilirlik açısından daha avantajlıdır. Mevcut zaman yönetimi, ERP sistemi sayesinde büyük ölçüde azaltılarak, diğer görevler için zaman tasarrufu sağlar. Tüm veriler, tüm çalışanların görebilmesi için merkezi bir sistemde bir araya gelir. Farklı kaynaklardan veri akışının sağlanması yanlış bilgi girişlerini de minimize ederek girilen verilerinde kontrol edilmesini sağlar. Evraklara ve iş süreçlerine departmanlar istedikleri zaman sistem üzerinden erişerek bilgi alabilir veya veri girişi sağlayabilirler. Departmanlardaki kişiler arası sorgulamaları ve evrak arayışlarını da ortadan kaldırarak süreçleri daha üretken hala getirir.

 • İşletme kaynaklarının etkin kullanımı
 • Kaynakların ortak ve verimli kullanımının sağlanması
 • Rekabet ve fırsatları hızlı yönetebilme
 • Esnek ürün konfigürasyonu
 • Etkin stok yönetimi
 • Strateji planlamaları ve yönetimi
 • İşletme içi koordinasyon artışı
 • Departman performans artışları
 • Bilginin entegrasyonu ile tek bir noktadan bilgilere erişilmesi
 • Girişi yapılan verilerin kesintisiz biçimde paylaşılması
 • Doğrudan işlem maliyetlerinin azaltılması
 • Veri girişlerinin bir kez yapılması
 • Kağıt kullanımının azaltılması