Veri Yönetimi

Müşteri yönetimi içinde carileriniz hakkındaki tüm verileri bir araya toplanmaktadır. Verilerinizle optimum bir çalışma için bir bakışta anlaşılabilir bir adres defteri yönetim işlevi kullanımınıza sunulmaktadır.

Müşterilerinize ait uygun adres verilerini ana veriler kısmında oluşturabilirsiniz. İşi acil olanlar için bu görev hızlı veri toplama işleviyle göz açıp kapayıncaya kadar halledilebilmektedir. Adres verilerini içeri aktarma işlemi sırasında verilerin birbirleriyle benzerlik kontrolü yapılır. Böylelikle verilerin mükerrer olarak oluşturulmasından kaçınabilirsiniz.

Bir müşterinizle gerçekleştirdiğiniz, görüşme, chat veya elektronik posta yazışmasından sonra içeriği ve kurulan teması hızlı bir biçimde belgeleyebilir veya elektronik iletiyi ana veriler içine kaydedebilirsiniz. Böylece görüşülen konuyu her zaman sonradan takip edebilir ve amaçlanan kampanyaları veya bir diğer görüşmeyi konuyla ilişkilendirebilirsiniz.

Ayrılmış adres ve kişiler veri setleri oluşturma olanağı son derece pratiktir. Bir kişi örneğin birden fazla şirkette çalışabilir veya bir şirketin birden fazla çalışanı olabilir. reybex ile 1:n-bağlantı fonksiyonu (kişi – adres) üzerinden her zaman kişisel veriler içeren doğru adreslerle ilişki kurabilir ve özel – tüzel kişilerin şirketlerle olan ilişki ağını anlayabilirsiniz.

reybex Müşteri İlişkileri Yönetimi

  • Benzerlik kontrolü işleviyle kolayca adres verilerinin içeri aktarılması
  • Ayrılmış adres ana verileri ve kişisel ana veriler
  • Kişi ve adreslerin değişken olarak ilişkilendirilmesi (1:n-ilişkisi {kişi - adres} )
  • Otomatik etkinlik sistemiyle hızlı veri toplama