Satın Alma

reybex Bulut ERP – Satın alma Yönetim Modülü ile satın alma isteği, anlaşma, sipariş ve faturalandırma vd. tüm tedarik süreçleri yönetilebilmektedir. Satın alma modülünde ürün başına birden fazla satın alma fiyatı, satın alma için kademeli fiyat, minimum stokların otomatik olarak güncellenmesi, sipariş isteklerinin otomatik olarak oluşturulması vb. özellikleri yer almaktadır.

Stok Yönetimi modülü entegrasyonu sayesinde satın alımı gerçekleştirilmiş malzemelerin stoğa girişi doğrudan satın alma belgesine istinaden gerçekleşir. Fatura Kontrol modülü entegrasyonu sayesinde sipariş belgeleri faturalar ile eşleştirilerek siparişin fatura giriş durumu izlenebilir. Malzeme İhtiyaç Planlama modülü entegrasyonu sayesinde kritik stoğa sahip malzemeler için otomatik satın alma istekleri oluşturulabilir.