Satın Alma ve Sipariş

reybex Bulut ERP – Satın Alma Yönetim Modülü ile satın alma isteği, anlaşma, sipariş ve faturalandırma vd. tüm tedarik süreçleri yönetilebilmektedir. Satın alma modülünde ürün başına birden fazla satın alma fiyatı, satın alma için kademeli fiyat, minimum stokların otomatik olarak güncellenmesi, sipariş isteklerinin otomatik olarak oluşturulması vb. özellikleri yer almaktadır.