Sipariş Yönetimi ve Faturalandırma

reybex Satış Modülünde, tüm satış süreçleri teklif, anlaşma, sipariş, irsaliye, fatura gibi belgeleri birbirleri ile ilişkilendirip takip edebilmekte, müşteri veya müşteri grubu, ürün veya ürün grubu bazında fiyat politikalarını yönetebilmektedir. Teklifler için ayrı metin taslakları oluşturulabilmekte, bu sayede teklifler hızlıca revize edip kısa sürede kişisel teklifler hazırlanabilmektedir