Genel Şartlar ve Koşullar

reybex Kayıt formunu doldurarak (Kullanıcı Hesabı açarak) aşağıdaki şartlar ve koşulları kayıtsız şartsız kabul etmiş olursunuz.

 • §1 Genel Şartlar ve Koşulların Geçerlilik Alanı

  1. EDIT Systems GmbH (bundan sonra EDIT-Systems olarak anılacaktır) hizmetlerini istisnasız bu koşullara dayanarak gerçekleştirmektedir. EDIT-Systems ile müşteri arasında imzalanan mukavele veya sözleşme ile yahut bir hizmetin kullanılması ile müşteri şartların güncel versiyonunu bütün hukuki işlemler için kabul etmiştir.
  2. Karşıt genel şartlar ve koşullar yalnızca sunucunun yazılı onayı ile sözleşme içeriği olarak kabul edilir.
  3. Bu şartlardan sapma sadece EDIT-Systems’in yazılı onayı ile etkin hale gelir. Bu şartlar dâhil, söz konusu mukavele yahut sözleşme içeriği dışında olan ek sözleşme veya güvence EDIT-Systems’in yazılı onayını gerektirir
  4. EDIT-Systems yalnızca Medeni Kanunu 13. Madde kapsamında olan (meslek icra eden, işletmeler, serbest meslek sahipleri) tarafları kabul etmektedir. Sivil Şahısler kapsama dışındadır

  §2  Sözleşme Imzalama

  1. Müşteri  EDIT-Systems ‘in internet sayfasında  EDIT-Systems  tarafından ön görülmüş verilerle kaydolur ve bu verilerin  EDIT-Systems ‘e gönderilmesiyle anlaşmanın yapılması için bir teklifte bulunur. EDIT-Systems  teklifin ulaştığını elektronik posta yoluyla derhal teyit eder.
  2. Müşteri yapılan teklifin ulaştığının onaylanmasıyla bir aktivasyon linki alır. Müşteri aktivasyon linkine tıklayarak müşteri hesabının aktive edilmesi görevini verir. EDIT-Systems müşteri teklifini müşteri hesabının aktive edilmesiyle kabul eder. Bu kabul beyanıyla  EDIT-Systems ile müşteri arasında anlaşma yapılmış olur.

  §3 EDIT-Systems’in Hizmetleri

  1. İntifa Hakkı: EDIT-Systems müşteriye projeye yönetimi yazılım ürününü internet üzerinden (www.reybex.de) kullanıma sunmaktadır. Yazılım ürünü EDIT-Systems tarafından kullanılan elektronik bilgi-işlem merkezindeki bilgisayarlarda işletilmektedir. Müşteri sözleşme taahhüdü süresince yazılımı internet tarayıcısı ve internet bağlantısı aracılığı ile ve yalnızca ticari veya serbest iş amacı ile mesleki eylemlerinde münhasır ve devredilemeyen kullanma hakkına sahiptir. Müşteri ve elektronik bilgi-işlem merkezi arasındaki internet bağlantısı ve bunun için gerekli olan donanım ile yazılımdan (örnek; bilgisayar, ağ bağlantısı, internet tarayıcısı) müşteri sorumludur. Kullanım hakkı müşteri tarafından kaydedilen kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
  2. Destek: EDIT-Systems yazılımın kullanımı için ücretsiz online destek vermektedir. Desteğin kapsaması dışında olanlar; genel knowhow transferi, eğitimler, konfigürasyon ve yerleştirme veya müşteri odaklı dokümantasyon veya yazılım uyarlaması. Destek E-Mail ile support@reybex.com, telefon ile +90 (0) 216- 510 05-25 ve online portal üzerinden www.reybex.com gerçekleşir. EDIT-Systems tarafından destek hafta içi her gün saat 8.30 ila 17.00 arasında verilir. Kuzey Ren-Vestfalya’daki resmi tatiller ve her senenin 24 Aralık ile 31 Aralık’ı bunların dışındadır. Destek saatleri dışında gelen talepler bir sonraki iş gününde gelmiş olarak kabul görür.
  3. Edimdeki değişiklikler: EDIT-Systems, uygulamanın bu koşullara uygun olarak gerçekleştirilmesi şartıyla, hizmetlerin tasarımını, işletim yöntemini, teknik spesifikasyonları, sistemleri ve başkaca fonksiyonları her zaman önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
  4. EDIT-Systems, yazılımı güncellemeye ve yeniden geliştirmeye yetkilidir. Fakat müşterinin böyle bir talepte bulunma hakkı yoktur.

  §4 Hizmetleri ve Lisans Verme

  1. İşbu sözleşmenin şartları ve koşulları ile EDIT-Systems kullanıcının hizmetlere erişimi ve izniyle devredilemez, münhasır olmayan, alt lisans sahiplerine devredilemeyen, geçici basit lisans vermektedir.
  2. EDIT-Systems bu sözleşmede belirtilen yükümlükleri yerine getirme yetkisini taşeron şirketlere devretme hakkına sahiptir. EDIT-Systems belirtilen bu şartlar ve koşullar çerçevesinde sunduğu iş ve hizmetin yanı sıra taşeron şirketlerin de sunduğu iş ve hizmetlere kefildir. Bu taşeron şirketler kullanıcıyla sözleşme tarafı değildir. Ayrıca, EDIT-Systems müşterileri ve EDIT-Systems’in taşeron şirketi arasında yalnızca hizmetin kullanılması ile sözleşmeden doğan ilişki oluşmaz.

  §5 Test Hizmetleri

  Kullanıcı test hizmetlerini anlaşmanın şartları ve koşullarına uygun bir biçimde kullanabilir. EDIT-Systems kendi tercihine bağlı olarak test hizmetlerinin belirli hizmet özelliklerini devre dışı bırakma ve kullanıcının kullanım hakkını süreyle kısıtlama hakkına sahiptir.

  §6 Kullanılabilirlik

  1. EDIT-Systems server arızlarını, veri kaybını (başka yönde bir anlaşma olmadığı sürece) önlemeye çalışmaktadır. EDIT-Systems üçüncü şahıslar tarafından müşteri ile server arasındaki veri akışının ele geçirilmesi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı gibi müşterilerin güncel şifreleme mekanizmaları kullanmasını önerir. Belirlenmesi mümkün olduğu kadarıyla, gerçekleşen saldırı girişimleri EDIT-Systems tarafından ivedilikle bildirilecektir.
  2. EDIT-Systems serverlerine yıllık ortalama olarak %98 erişebilirlik garantisi verir. Serverlere EDIT-Systems’in yetki alanı içinde olmayan (mücbir sebepler, üçüncü kişilerin suçu vs) farklı teknik aksaklıklardan dolayı ulaşılamayan süreler bundan hariçtir.
  3. EDIT-Systems aşağıdaki kullanabilirlik seviyesini sağlayabilmek adına gerekli olan bütün teknik önlemleri almayı taahhüt eder.
  4. Müşteri esasen “SaaS hizmetini” haftanın yedi günü, günün yirmi dört saati kullanabilir.
  5. EDIT-Systems yazılımın kullanılabilirliğini bakım amaçlı veya diğer teknik sebeplerden dolayı askıya alma hakkına sahiptir
  6. EDIT-Systems müşteri ile server arasında anlaşma kapsamında yazılımın kayıtlı olduğu veri ağ bağlantısının işlevselliğini sürekli kontrol eder ve müşteriye her türlü arızayı ivedilikle bildirir. İşlev hataları EDIT-Systems’in görev alanından kaynaklanıyorsa, EDIT-Systems bu hataların derhal giderilmesini taahhüt eder.

  §7 Hatalara Yanıt Süreleri

  1. EDIT-Systems temel düzeyde yazılım hatalarını çalışma günlerinde (Pazartesi-Cuma 8:30-17:00 arası) 8 saat içerisinde yanıt vereceğini garanti eder. EDIT-Systems yazılım hatalarına yol açmayan ve rutin operasyon esnasında meydana gelen basit hatalara, hata bildiriminden sonra bir çalışma gününü geçmeksizin, en kısa sürede yanıt verir. Yanıt süresi düzeyleri ve diğer hizmetleri için de ayrı anlaşmalar yapılmalıdır.
  2. Hata bildirimi çalışma saatleri dışında gelirse, yanıt süresi de bir diğer iş gününün çalışma saati ile başlar. Çalışma saatleri dahilinde gelirse, o iş gününde kullanılmayan kalan süre bir diğer iş gününün çalışma saati ile devam eder.

  §8 Kullanıcının Yükümlülükleri

  1. Kullanıcı kayıt sırasında kullanıcı kimlik bilgileri (özellikle tebligata yarar adres) ile doğru ve geçerli bir E-Mail vermekle yükümlüdür.
  2.  Kullanıcı hizmetin kullanılması ile ilgili eylemlerinde kendi sorumludur ve geçerli yasa hükümlerine uyulmasını sağlar. Kullanıcı tarafından hizmetler için yüklenen, aracı olan, işlenen veya girilen tüm içerikten yine yalnızca kullanıcı sorumludur.
  3. Kullanıcı, kendi hesaplarının denetiminden sorumludur. Kullanıcı EDIT-Systems’e karşı kendisinin veya kullanıcı tarafından davet edilen şahıslarca hizmetler çerçevesinde işlenen, aktarılan veya taşınan içeriklerin ne üçüncü kişilerin haklarını ne de herhangi bir biçimde yasaları ihlal etmemesiyle ayrıca kullanıcının gerektiğinde içeriklerin işlenmesi/hizmetlerin kullanılması için gerekli olan lisanlara sahip olmakla yükümlü olacaktır.
  4. Kullanıcı hizmetleri yasadışı bir şekilde malzeme almak veya herhangi bir yasaya ya da ahlaka aykırı malzeme elde etmek için kullanmayacağını taahhüt eder.
  5. EDIT-Systems için yükümlülük oluşturacak bir hukuk ihlalinin, müşteri tarafından veya müşterinin neden olmasıyla,  EDIT-Systems tarafından Online olarak erişime açılan verilerin ve /veya  başkaca bilgilerin, üçüncü kişilerin telif haklarını, marka haklarını ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesinden dolayı meydana gelmesi durumunda,  EDIT-Systems müşteriden,  EDIT-Systems ‘in müşterek kusurunun olmaması koşuluyla muhtemel zarar tazminatı tutarlarını ve makul hukuki savunma giderlerini üstlenmesini talep edebilir.
  6. Kullanıcı, hizmetleri ne üçüncü şahıslar ile paylaşıldığında üçüncü şahısların itibarına zarar verebilecek şekilde ve fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek belgeler edinmeyeceğini ne de bundan dolayı şirket sırlarının yayılmasını veya üçüncü şahısların suç işleme veya suça katılma eğlimi olmayacağını veya bunu tehdit olarak algılanmayacağını yahut hizmetleri amacına uygun olmayan şekilde kullanmayacağını taahhüt eder.
  7. Kullanıcı kendi hesaplarına erişecek olan kişilere bu şartlar ve koşulları bildireceğini taahhüt eder.
  8. Kullanıcı bu hükümlere aykırı hareket edildiğinden şüphe duyduğunda EDIT-Systems’i bilgilendirmekle yükümlüdür.

  §9 Mülkiyet

  EDIT-Systems 3. Madde gereğince yazılımının lisans verme hakklarını saklı tutar.

  §10 Güvenlik, parolalar, vs.

  1. Kullanıcı kayıt esnasında aldığı kullanıcı kimlikleri, parolaları ve diğer öğeleri üçüncü şahıslar için erişilebilir olmayan bir yerde saklamalı ve güvenli bir şekilde kullanmalıdır. Kullanıcı tüm yetkisiz kullanılan hizmetler için sorumlu tutulur. EDIT-Systems kullanıcının bu ilkelere uymadığından doğan kayıp veya hasarlardan sorumlu değildir.
  2. Kullanıcı, yetkisiz bir kişinin kullanıcı kimliğine ve/veya parolaya eriştiğinden şüpheleniyorsa durumu bir an önce EDIT-Systems’e bildirmelidir.
  3. Kullanıcı EDIT-Systems’e bir an önce bu yöndeki şüphelerini bildirmediği taktirde, kasıt veya ihmal sonucunda üçüncü şahıslara kullanıcı kimliği yahut parolayı aktarırsa veya yetkisi olmayan üçüncü şahıs dolaylı yoldan kullanıcı kimliğine ve parolaya ulaşırsa EDIT-Systems’de oluşan kayıp ve hasarlardan kullanıcı sorumlu tutulur.
  4. Kullanıcı EDIT-Systems’e kullanıcı kimliğine/parolaya yetkisiz birinin ulaştığı şüphesini bildirdiyse, kullanıcı yalnızca kasıtlı veya ihmalkar hareketinden sorumludur.

  §11 Sorumluluk Sınırlaması

  1. Müşteri EDIT-Systems’den, vekilleri veya acenteleri de dahil olmak üzere, kaynaklanan kasıt veya ahır ihmallere dayanan tazminat talebinde bulunursa, EDIT-Systems kanuni hükümlere göre sorumlu tutulur. EDIT-Systems kasıtlı sözleşme ihlali ile suçlanıyorsa, tazminat yükümlülüğü öngörülebilir ve tipik zararlar ile sınırlıdır. Eğer aynı olay nedeniyle ödenmesi gereken birden fazla tazminat maksimum sınırı aşıyorsa, o zaman zarar tazminatı, tüm tazminat taleplerinin toplamı maksimum sınırda kalacak oranda azaltılır.
  2. EDIT-Systems kusurlu bir şekilde sözleşme ihlalinde bulunursa kanuni hükümler uyarınca sorumlu tutulur; bu durumda da tazminat yükümlülüğü öngörülebilir ve tipik zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme yükümlülüğü; yükümlülük ihlali katılımcının güvendiği ve güvenebildiği bir yükümlülük ¬ise mevcuttur.
  3. Hayata, bedene veya sağlığa kasti olarak zarar verilmesi hali sorumluluk kapsamı dışında kalır; bu durum Ürün Sorumluluk Yasası gereği zorunlu kılınan sorumluluk kapsamında da bu şekilde geçerlidir.
  4. Başka bir yönetmelik belirlenmediyse sorumluluk kapsamı dışındadır.

  §12 Mücbir Sebepler

  EDIT-Systems bir kullanıcının hizmetlere erişimini imkânsız kılmış veya zorlaştırmış ise ve EDIT-Systems’in yetki alanı dışında kalan ve böyle şartların oluşacağı makul biçimde öngörülemez ise tazminat ödemeleri ve diğer yaptırımlardan muaftır. Bu traz mücbir sebep şartlar özellikle iş anlaşmazlıkları, yıldırım, yangın, kamu makamlarının kararları veya farklı hukuki yükümlükler, sunucunun internet ağında hatalar, yukarıda belirtilen sebeplerden kaynaklanan ve üçüncü şahıslar tarafından geciktirilen hizmetler, genel ulaşım, mal veya enerji sıkıntısı veya diğer benzer koşulları kapsar.

  §13 Gizlilik

  1. EDIT-Systems sözleşme çerçevesinde kullanıcı tarafından edindiği bilgileri üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde erişebilir yapmayacağını taahhüt eder. ”Üçüncü şahıs” bu bölümde aynı hesaba erişimi olan kullanıcıları belirtmiyor, sadece kullanıcının yetkilendirmesi varsa veya kullanıcıların hesaba erişimi açıkça kısıtlandıysa, bunlar belirtilen durumlardır. Bu gizlilik yükümlülüğü EDIT-Systems’in sözleşmeyle almadığı yahut genel olarak bilinmekte olan bilgiler için geçerli değildir. Gizlilik yükümlülüğü eğer bir taraf yasal hükümlerden dolayı, kamu kurumlarının hükmü veya mahkeme kararı ile bilgi paylaşımı hükmü varsa geçerli değildir. Gizlilik yükümlülüğü bu sözleşmenin feshinden sonra da yürürlükte kalır.
  2. EDIT-Systems söz konusu içeriği yasal hükümlerden dolayı, kamu kurumlarının hükmü veya mahkeme kararı hariç anca kullanıcının talimatı ile kullanıcı tarafından düzenlenen içerikleri kontrol etmeye yetkili değildir.
  3. EDIT-Systems bilgileri toplamaz, işlemez veya sözleşme çerçevesinde sunduğu hizmet için kişisel verileri müşteri talebi doğrultusunda kullanamaz ve bunlara erişimi de yoktur.
  4. Müşteri kişisel verileri toplar, işler veya kullanırsa, yürürlükte olan hükümlere özellikle bilgi güvenliği hükümleri açısından yetkili olduğunun ve bir ihlalde EDITSystems’i üçüncü şahısların taleplerinden muaf tuttuğunun sorumluluğunu üstlenir. Müşteri EDIT-Systems’in onayı olmaksızın kişisel bilgileri EDIT-Systems’in serverlerine ayarlarsa, müşteri EDIT-Systems’i üçüncü şahısların tüm taleplerinden muaf tutar.
  5. Kullanıcı hizmetlerini kullanabilmesi için EDIT-Systems’e belli veriler bildirmelidir; -burada herhangi bir sınırlama olmaksızın – tam adını, E-Mail adresi ve iletişim bilgileri. Kullanıcı başka bir EDIT-Systems’in kullanıcısının ve müşterisinin daveti ile kayıt olursa, bu bilgilerin daveti gönderen EDIT-Systems kullanıcısı veya müşterisi tarafından EDIT-Systems’e bildirilmiş olabilir. EDIT-Systems’e ulaşan veriler, EDIT-Systems’e hizmetler çerçevesindeki yönetimini ve uygunluğunu sağlayan ve yetkisiz kişilerin hizmetlere erişimi engelleyen ve EDIT-Systems tarafından otomatik veri işleme aracılığıyla işlenir. EDIT-Systems kullanıcının kişisel bilgilerini üçüncü şahıslara bildiremez. Kullanıcı talep doğrultusunda kendi kişisel verilerini görebilir. Ayrıca, kullanıcı bu tür bilgileri düzeltme hakkına sahiptir ve düzeltmek zorundadır.
  6. Kullanıcı hizmetlerden faydalanabilmesi için EDIT-Systems’e “Cookies” kullanarak kullanıcın son aygıttaki oturum verilerini saklama ve oradan alma iznini vermesi gerekir. Bu veri depolama ve geri çağırma hizmetleri olarak kullanılan yordamlar giriş ve çıkış için kullanılan ve hiçbir yetkisi olmayan kişilerin hizmetlere erişmemesini sağlar.
  7. Her iki taraf da ilgili özellikle Federal Almanya gizlilik mevzuatı kapsamında geçerli olan yönetmelikleri dikkate almakla yükümlüdür ve bu kapsamda istihdam altındaki personellilerini de gizlilik konusunda eğer henüz yapılmadıysa sözleşmeyle sorumluluk altına almakla yükümlüdürler.

  §14 Değişiklikler

  EDIT-Systems bu sözleşmenin koşullarını ve şartlarını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler kullanıcıya değişikliğin sebebini de içeren E-Mail ile iletilecektir. Bu durumda, EDIT-Systems müşteriye varolan özel fesih hakkını gösterecektir.

  §15 Geçerlilik Süresi ve Fesih

  1. Kullanıcı sözleşmedeki şartlar ve koşullar ile bağlantılı olan online kayıtı sonuçlandırırsa sözleşme yürürlüğe girer. Bu sözleşme süresiz, tüm hesaplar ve kullanıcı hesabı kapanana kadar etkin kalır.
  2. Bir hesap veya sözleşmenin sona ermesi, EDIT-Systems ilgili hesaplar veya hizmetler çerçevesinde oluşturulan içerik için herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Buna göre kullanıcı kendi açısından önem arz eden içeriklere dair yedek kopyalarını hazırlamalıdır.
  3. EDIT-Systems kullanıcı tarafından kapatılan hesaba ait içerikleri hemen silmeye ve yok etmeye yetkilidir.
  4. Bir hesap veya bu sözleşme herhangi bir sebepten dolayı feshediliyor ise EDIT-Systems kullanıcının içeriklere istinaden olan bütün kopyaları kalıcı olarak silmek ve yok etmek zorundadır.
  5. Müşteri hizmeti her ay iptal etme hakkına sahiptir. İptal süresi sözleşme ayının sonu için 14 takvim günüdür. Aksi takdirde sözleşme otomatik olarak bir ay uzar. Önemli bir nedenden dolayı sözleşmeyi feshetme hakkı etkilenmez.
  6. Fesihlerin yazılı biçimde yapılması gerekmektedir.
  7. Eğer farklı bir süre için anlaşma yapılmışsa (12 ay / 24 ay) ve bu anlaşma anlaşmanın süresinin bitiminden 3 ay önce feshedilmemişse, anlaşma süresi otomatik olarak 12 ay daha uzar.
  8. Kullanıcı (ücretsiz olarak) 30 günlük bir test amaçlı hesabı aktive ettirtmek olanağına sahiptir. Bu hesapta oluşturulan veriler 30 günlük sürenin dolmasından sonra artık kullanılamaz; kullanıcının test süresi içinde  EDIT-Systems ile bir kullanım anlaşması yapması durumu bu kuralın dışında tutulur.
  9.  Müşteri her zaman, yaptığı anlaşma kapsamına ve kullanımına tahsis edilen lisansları arttırabilir veya bunları azaltabilir. Lisansların arttırılması derhal geçerli olur; bu bağlamda yeni lisanslar için yeni bir geçerlilik süresi başlar. Eğer lisanslarda bir azaltma yapılıyor ve kullanıcı bir aydan daha uzun bir geçerlilik süresinin (12/24 ay) seçmişse, azaltma işlemi minimum geçerlilik süresinin bitiminde kesinleşir. Bu tarihe kadar lisansların (yüksek sayıdaki lisansların) kullanımı mümkündür.
  10. Eğer müşteri yeni adetteki lisanslarla yazılımın kullanımını seçiyorsa, o zaman değişiklik derhal geçerli olur.

  §16 İptal

  Başvuru sahibi www.reybex.com’deki kayıt bildirimini gönderdikten 7 gün içinde kaydı iptal etme hakkına sahiptir; müddet zamanında gönderilen iptal ile saklı kalır. Sunucunun kullanım masraflarını alması ve hizmetleri sunması itibari ile geri çekilme hakkı iptal olur.

  §17 Erişim Kısıtlamaları, Erken Sonlandırma

  EDIT-Systems aşağıdaki sebeplerden dolayı kullanıcının bir hesaba veya hizmetlere erişimini devre dışı bırakabilir veya sözleşmeyi önceden feshedebilir:

  • kullanıcı hizmetleri bir suçun işlenmesi ile bağlantılı kullanıyorsa;
  • kullanıcı hizmetleri EDIT-Systems’e veya üçüncü şahıslara zarar verebilecek şekilde veya zarar riskine maruz bırakacak şekilde kullanırsa;
  • kullanıcı hizmetleri EDIT-Systems’in güvenlik ve yönetim kurallarını ihlal edecek bir şekilde kullanıyorsa;
  • içeriğin yayılması makul kabul edilebilir yasaları ihlal ediyorsa;
  • kullanıcı hizmetleri EDIT-Systems’in sistemlerinde olan, kullanıcı yetkisi olmamasına rağmen ve kullanıcı için olmayan verilere ve hizmetlere ulaşmak için kullanıyorsa;
  • Eğer kullanıcı yukarıddaki hükümleri farklı bir şekilde ihlal eder veya
  • kullanıcı iki ay ödemesini yapmazsa.
  • Eğer anlaşma ilişkisi müşterinin kusurlu bir yükümlülük ihlali nedeniyle  EDIT-Systems tarafından olağanüstü olarak feshediliyorsa, o zaman müşteri,  EDIT-Systems’in olağanüstü fesihten kaynaklanan zararını tazmin etyi taahhüt eder.
  • Bir blokaj durumunda müşteri tarafların üzerinde anlaştıkları ücreti ödemeye devam etmekle yükümlüdür. Fakat blokaja  EDIT-Systems’in bir kusurunun neden olması durumunda bu kural geçerli değildir.

  §18 Terk ve Feragat

  1. EDIT-Systems bu sözleşmedeki haklarını ve yükümlüklerini kullanıcın onayı olmaksızın tamamen veya kısmen EDIT-Systems ile bağlı olan şirketlere devretmeye yetkilidir. Bu durumda, müşteri sözleşmesini sona erdirme hakkına sahiptir.
  2. Kullanıcı bu sözleşme kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini devretme yetkisine sahip değildir.

  §19 Ücretler

  1. EDIT-Systems tarafından sunulan hizmetlerin fiyatlarına EDIT-Systems’in web sitesinden bakabilirsiniz.
  2. Aksi belirtilmedikçe tüm fiyatlara KDV dahil değildir.
  3. KDV fatura üzerinde ayrıca gösterilir.

  §20 Ödeme Koşulları

  1. SaaS Hizmetleri kiralama bedeli hesabın etkinleştirilmesi ile ödenmeli ve kredi kartı veya SEPA borç kaydı ile ödenebilir. Seçili hesabın ücreti aylık peşin tahsil edilir. Kira bedeli SEPA borç kaydı kullanılarak ödenirse, tüm geçerli verileri (IBAN, BIC, manda başvuru, alacaklı kimliği) hesabınızdaki “Ayarlar -> Faturalar” bölümünden kontrol edebilirsiniz. Orada ödeme şeklini de değiştirebilirsiniz.
  2. Tüm ödemeler net kesintiler olmadan yapılmalıdır. Ödemeler EDIT-Systems’in meblağyı kullanabildiği günde yapılmış sayılır.
  3. Kullanıcı geç ödeme yaptığında EDIT-Systems masraflar için 7,50 EUR hesaplama hakkına sahiptir. Daha fazla tazminat talep hakkımızı saklı tutarız.
  4. Yanlış bir ödemenin düzeltilmesi için geriye dönük yapılan ödemelerde (örn Yetersiz bakiye veya müşteri tarafından başlatılmış) ödeme hizmeti sağlayıcısına müşteri tarafından tamamının karşılanması gereken masraflar oluşmaktadır:

  • Otomatik Ödeme Şekli: 15,00 €
  • Kredi Kartı ile Ödeme Şekli: 15,00 €

  EDIT-Systems somut kanıtlanabilir zararın ötesinde olan yaptırım hakkını saklı tutar.

  §21 Genel Şartlar ve Bölünebilirlik Kuralı

  1. Bu sözleşmenin dili Almancadır ve her açıdan esas alınır. Bu sözleşmenin Almanca olamayan sürümleri yalnızca daha kolay bilgi edinmek için kullanılır.
  2. Bu sözleşmenin belirli hükümleri geçersiz ise, bu kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez.
  3. Bu anlaşmada yapılacak değişiklik ve/veya ilaveler yazılı olarak yapılacaktır. Bu durum yazılı olma kuralının değiştirilmesi için de geçerlidir.
  4. Sözlü tali mutabakatlar yapılmaz.
  5. Madde 3.2’deki düzenleme saklı kalmak koşuluyla, anlaşma tarafları yalnıza diğer tarafın önceden verdiği yazılı onaya göre haklarını ve yükümlülüklerini bir üçüncü kişiye devredebilir. Onay verme haksız olarak reddedilemez.
  6. Çalışma günleri olarak Pazartesi’den Cuma’ya kadar olan tüm günler geçerlidir.
  7. Çalışma süreleri Pazartesi Cuma arası, saat 8.30’dan saat 17.00’ye kadardır, Orta Avrupa saat dilimi (MEZ). Federal tatil günleri ve Nordrheinwestfalen Eyaleti’nde geçerli tatil günleri ve yine her bir ylın 24 ve 31 Aralık günü bunların dışında tutulur.

  §22 Referans Müsteri

  EDIT-Systems üçüncü kişiler karşısında müşteriyi “referans müşteri” olarak adlandırabilir. EDIT-Systems müşterinin unvanını ve logosunu kendi internet sayfalarına referans bilgisi vermek amacıyla alabilir. Müşteri bunu her zaman iptal etmek hakkına sahiptir.

  §23 Uygulanacak Yasa ve Yargı Yetkisi

  1. Bu sözleşmeden ve EDIT-Systems ile müşteri arasında doğan ilişki alman yasalarına göre uygulanır ve yorumlanır (UN-satınalma hakları hariç).
  2. Bireysel sözleşmelerde aksi kararlaştırılmadıkça icra mahalli Essen (Kuzey Ren-Vestfalya), Federal Almanya Cumhuriyeti’dir.
  3. Eğer bir taraf Ticaret Kanunu açısından tüccar ise işbu sözleşmeden hasıl olan tüm anlaşmazlıklardan dolayı birinci derecede Amtsgericht Essen/Almanya (=Asliye Mahkemesi olarak) sorumludur.