Sipariş Yönetimi

reybex Satış Modülünde, tüm satış süreçleri teklif, anlaşma, sipariş, irsaliye, fatura gibi belgelerini birbirleri ile ilişkilendirip takip edebilmekte, müşteri veya müşteri grubu, ürün veya ürün grubu bazında fiyat politikaları yönetebilmektedir. Teklifler için ayrı metin taslakları oluşturulabilmekte, bu sayede
teklifler hızlıca revize edip kısa sürede kişisel teklifler hazırlanabilmektedir. Oluşturulan teklif, sipariş veya fatura sistem üzerinden mail olarak iletilebilmektedir. Toplu işleme fonksiyonu ile kolayca örn; Tüm ödenmiş ancak henüz gönderilmemiş siparişleri filtreleyin ve seçin. Bir sonraki adımda, bunları toplu işlemle ile eşzamanlı olarak düzenleyebilirsiniz ve birden fazla sipariş için tek adımda çeki listesi, faturalar ve gönderi etiketlerini oluşturulabilmektedir.